pieczone wróble – Nishiki Market – Kioto, Japonia

pieczone wróble - Nishiki Market - Kioto, Japonia