Świątynia buddyjska Kenninji – Gion, Kioto, Japonia

Świątynia buddyjska Kenninji - Gion, Kioto, Japonia