Świątynia Yasaka – brama – Kioto, Japonia

Świątynia Yasaka - brama - Kioto, Japonia