Świątynia Yasaka – park ze świątyniami – Kioto, Japonia

Świątynia Yasaka - park ze świątyniami - Kioto, Japonia