wieczorem przy shinbashi dori – Kioto, Japonia

wieczorem przy shinbashi dori - Kioto, Japonia