Casa Azul – tabliczka pamiątkowa w muzeum Muzeum Fridy Kahlo – Meksyk

Casa Azul - tabliczka pamiątkowa w muzeum Muzeum Fridy Kahlo - Meksyk