Dzielona taksówka do Murgob (Murghab) – Sary Tasz – Sary Tash – droga M41 czyli Pamir Highway – Kirgistan

Dzielona taksówka do Murgob (Murghab) - Sary Tasz - Sary Tash - droga M41 czyli Pamir Highway - Kirgistan