postój w Karakul – GBAO Górski Badachszan – Pamir Highway – Tadżykistan

postój w Karakul - GBAO Górski Badachszan - Pamir Highway - Tadżykistan