Przejście graniczne Bodobo – przełęcz Kyzył Art – kyzylart – droga M41 czyli Pamir Highway – Kirgistan i Tadżykistan

Przejście graniczne Bodobo - przełęcz Kyzył Art - kyzylart - droga M41 czyli Pamir Highway - Kirgistan i Tadżykistan