Przejście graniczne przełęcz Kyzył Art – kyzylart – GBAO – Górny Badachszan – Pamir Highway -Tadżykistan

Przejście graniczne przełęcz Kyzył Art - kyzylart - GBAO - Górny Badachszan - Pamir Highway -Tadżykistan